Tercera part

En la charta estaven indicats també el nom i l'edat del nen que a l'es vinculava, la durada del seu aprenentatge, les seves obligacions morals a fer-se càrrec de les funcions que se li atorgaven, a complir i respectar les obligacions degudes a la seva condició i quant se li havia de correspondre, en béns o diners, una vegada conclós el període establert.

Es tracta, per tant, d'un contracte complet, amb tots els seus elements constitutius i que sancionaven una sèrie d'obligacions recíproques. La seva estipulació per part dels artesans podia ser una obligació determinada per les mateixes ordenances, o estatuts dels gremis com es deien les confraries professionals en Sardegna, per la seva directa procedència catalana.

Aquests contractes explicaven també amb el “dret de substracció” del què estava realitzant l'aprenentatge, en cas aquest fos ja assignat a uns altres. Una vegada assignat amb contracte en plena regla, el jove es comprometia a respectar el contracte i, durant la vigència d'est, renunciava a negociar les seves condicions. En cas contrari el jove podia dirigir-se al majoral del gremi (al com pertanyia el seu “amo”) ja que aquest exercia també la funció de vigilar sobre aquests aspectes de la professió per evitar qualsevol abús.

Rosa Gatti
Marco Schirru