Primera part

Gràcies a la consulta del fons “Actes notarials” de l'Arxiu d'Estat de Cagliari es pot obtenir una gran quantia d'informacions útils i imprescindibles a l'hora de delinear els aspectes jurídics i socials d'una particular forma de contractació, apta a reglamentar les formes d'aprenentatge.

La consulta resulta d'importància fonamental ja que és particularment abundant la documentació relativa a nens de tots dos sexes i diferents edats. Per tant no és difícil trobar les còpies originals de les chartas, o encartements, o sigui els contractes d'aprenentatge que els artesans, i també algunes altres figures professionals, utilitzaven per acceptar en els seus tallers criatures i joves de manera que aquests poguessin fer-se amb una professió.

En aquests contractes es registraven les principals dades personals pertanyents a les parts implicades: l'amo d'una banda i per l'altre costate i padrí del nen, representat per un parent proper o pel Pare de orfans o Padre de huerfanos. En el primer cas, ell dels parents propers, solia tractar-se dels pares naturals dels nens, encara que en la documentació analitzada s'ha trobat el cas d'una mare i els seus dos fills.

El Pare de orfans, d'altra banda, era una figura que entrava en joc en el cas de nens que havien quedat sense família. Com es veurà en la continuació del conte, de vegades els petits sense família podien prescindir d'aquesta condició.

Rosa Gatti
Marco Schirru