El treball infantil en l'edat moderna

Els contractes d'aprenentatge a Cagliari

Pillola storica

Primera part

Consultant el fons “Actes notarials” de l'Arxiu d'Estat de Cagliari no és difícil trobar les còpies originals de les chartas, o encartaments, o sigui els contractes d'aprenentatge que els artesans i altres figures professionals utilitzaven per acceptar en els seus tallers els joves.

Pillola storica

Segona part

La figura del Pare de orfans i les raons que empenyien també els pares naturals a posar els seus propis fills baix contracte. Per als fills dels artesans aquesta era la manera més senzilla per atorgar-li una formació professional i assegurar-los un futur sota la guia dels seus propis pares.

Pillola storica

Tercera part

Els continguts de la charta, un contracte complet i regular amb tots els seus elements constitutius que sancionava una sèrie d'obligacions recíproques entre l'artesà i el jove en aprenentatge.

Pillola storica

Quarta part

Les dures condicions de la vida i del treball dels mossos: els joves destinats a l'aprenentatge d'una professió sovint estaven sotmesos a la privació de *lalibertad durant molts anys, des de la seva infància, lluny del llogaret de *procedéncia i impossibilitats a rebre visites dels pares.

Pillola storica

Cinquena part

Les condicions, les durades dels contractes i la retribució per a les criades (*sirvientas) i els mossos (joves dirigits a l'aprenentatge). Les dures condicions de vida i l'allunyament de la família d'origen en edat infantil empenyien sovint aquestes criatures a la fugida del lloc de treball.